ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಅಳೆಯುವ ಸೂತ್ರ

ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಅಳೆಯುವ ಸೂತ್ರ

ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಅಳೆಯುವ ಸೂತ್ರ

::ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲೊಂದು ಸೂತ್ರ!
::ಕನ್ನಡ ಕಲಬೆರಕೆ ಅಳೆಯುವ ಸೂತ್ರ::

::ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆ
= (ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿನ ಪರಭಾಷಾ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ) / (ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)


ಇದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.


::ಶೇಕಡಾವಾರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆ
= [ (ವಾಕ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿನ ಪರಭಾಷಾ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ) / (ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)  ] X 100  %

::ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಅಳೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ::

ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆ = (ವಾಕ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿನ ಪರಭಾಷಾ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ) / (ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)

ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆ
= [ (ವಾಕ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿನ ಪರಭಾಷಾ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ) / (ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)  ] X 100  %

:: General Formula To Measure The Language Adulteration ::
Language Adulteration (per sentence)
= (The number of foreign language words in the sentence) / (Total number of words in that sentence)

Language Adulteration Percentage(per sentence)
= [ (The number of foreign language words in the sentence) / (Total number of words in that sentence) ] X 100  %

»ಪ್ರಲೇಖ

©Copyright Pradeep Hegde. All rights reserved.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: Ciencias sociais.svg By Ciências_sociais.png: *Nuvola_apps_edu_miscellaneous.svg: David Vignoni, traced User:StanneredNuvola_apps_edu_languages.svg: Traced by User:Stannered, original by David VignoniNuvola_apps_kuser.svg: David Vignoni, User:Stanneredderivative work: Timeu (talk)Nuvola_apps_edu_miscellaneous.svg: David Vignoni, traced User:StanneredNuvola_apps_edu_languages.svg: Traced by User:Stannered, original by David VignoniNuvola_apps_kuser.svg: David Vignoni, User:StanneredNuvola_apps_bookcase_simplified.svg: *Nuvola_apps_bookcase.svg: Peter Kempderivative work: Hguiney (talk)derivative work: MZaplotnik [LGPL], via Wikimedia Commons

1 thought on “ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಅಳೆಯುವ ಸೂತ್ರ

  1. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಕನ್ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ?! « ಪ್ರಲೇಖ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.