» ಪ್ರಲೇಖ

ಪ್ರಲೇಖ - ಬರೆಯಲೊಂದು ನೆಪ ಬೇಕೆ...

(ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲೆಲಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾಪ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪ್ರಾಣಿಯೆಂದು
ತಿಳಿದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.. 😀 )

ಲೇಖನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಲೇಖ, ಕವನ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಕವಿ! ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪ್ರಚಿತ್ರ! ಹಾಗೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುವಾಗ ಪ್ರಹಾಸ!

ಗೂಗಲ್ + ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಲೇಖ


ಪ್ರಲೇಖ
on Google+

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು, For all my works on the web, visit

ಕೆಳಗಿವೆ, ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ತಾಣಗಳು….

http://prakavi.wordpress.com/
https://pralekha.wordpress.com/
http://prahaasa.wordpress.com/
http://prachitra.wordpress.com/

For the English version, visit
http://pralekha.blogspot.com/

6 thoughts on “» ಪ್ರಲೇಖ

  1. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಕನ್ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ?! « ಪ್ರಲೇಖ

  2. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಅಳೆಯುವ ಸೂತ್ರ « ಪ್ರಲೇಖ

  3. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): Page not found « ಪ್ರಲೇಖ

  4. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಚಿತ್ರ – ಸಮಯದ ಒಂದು ತುಣುಕು | ಪ್ರಲೇಖ

  5. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಚಿತ್ರ – ಸಮಯದ ಒಂದು ತುಣುಕು | ಪ್ರಲೇಖ

  6. ಮರುಕೋರಿಕೆ (Pingback): ಭಾಷಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಅಳೆಯುವ ಸೂತ್ರ | ಪ್ರಲೇಖ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.